Nødundervisning i to klasser

Skolen har indberettet til styrelsen for undervisning og kvalitet, at der køres nødundervisning fra den 24. til 30. august, i henholdsvis 7y og 7x på grund af Corona.