Gå til hovedindhold

Om skolen

Ellevangskolen er en folkeskole med cirka 780 elever og 100 medarbejdere, der rummer elever fra 0.-9. klasse. Ellevangskolen har også specialklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder samt Elitesportsklasser.

Om skolen - rettighedsskole
 • Læs op

Indhold

  Vores elever har en diversitet, som ligner en miniatureudgave af befolkningssammensætningen i Danmark. Vi er stolte over elevernes diversitet og oplever, at det giver en positiv dimension i dagligdagen for børnene at være sammen med børn fra andre samfundslag.

  Ellevangskolen er en skole med høj faglighed og et professionelt børnesyn.

  Vi tror på, at alle børn gør det bedste, de kan, hvis vi hjælper og understøtter dem ud fra deres individuelle forudsætninger.

  Læs mere om Ellevangskolens børnesyn.

  Ellevangsskolen arbejder aktivt med elevdemokratiet i samarbejde med Unicef, og vi er certificeret rettighedsskole. Det betyder blandt andet, at alle børn kender deres egne rettigheder og forpligtelser i henhold til FN's børnekonvention.

  Vision for Ellevangskolen

  Ellevangskolen er en skole i bevægelse, der med fagligheden i centrum udfordrer alle elever.
  Det betyder, at de professionelle har fokus på differentiering, alsidighed og co-teaching, så alle børn har mulighed for at udvikle deres potentiale.

  Ellevangskolen er en skole i bevægelse, hvor man trives i fællesskabets ramme.
  Det betyder, at vi har traditioner, der styrker fællesskabet på alle planer, og at vi med baggrund i Unicefs børnerettigheder lærer børnene at indgå i fællesskabet.

  Ellevangskolen er en skole i bevægelse, hvor der er plads til forskellighed.
  Det betyder, at vi har et professionelt børnesyn, som alle professionelle efterlever, og at vi i samarbejde med forældrene er åbne og bevidste og tør snakke om børnenes forskellighed.

  Ellevangskolen er en skole i bevægelse, hvor man møder hinanden med respekt.
  Det betyder, at vi kontinuerligt guider børnene til , hvad et respektfuldt samvær er, og at vi har få og klare regler for, hvordan vi omgås.

  Ellevangskolen er en skole i bevægelse, hvor idræt og bevægelse indgår som en naturlig del af hverdagen.
  Det betyder, at vi fremmer bevægelse i mange sammenhænge med udgangspunkt i lærings-, sundheds- og trivselsperspektiver. Det betyder også, at vi i hverdagen er bevidste om at variation, bevægelse og frisk luft kan øge læring.

  Ellevangskolen er en skole i bevægelse, hvor bæredygtig er et vigtigt tema.
  Det betyder at vi har fokus på bæredygtighed i alle mulige sammenhænge, så vi kan være med til at give børnene handlemuligheder i en verden i forandring.


  Vores fysiske rammer

  Ellevangskolens bygninger giver rig mulighed for at opdele skolen i mindre enheder, så alle elever oplever skolen som et trygt og rart sted at være. Indskolingen er fordelt på to huse, hvor SFO har sit liv i eftermiddagstimerne. Mellemtrinnet er også fordelt på to huse og udskolingen har sit eget hus, hvor der også er et kantineudsalg som alle skolens elever kan benytte sig af. Vi har svømmehal på skolen og fine udearealer, der understøtter børn og unges leg og læring.

  Ellevangskolen ligger i et grønt og fredeligt område, tæt på alle de spændende muligheder Aarhus by byder på, men også tæt på skov og sø. Vi bruger begge dele meget på alle årgange og i SFO.

  Sidst opdateret: 11. juni 2024