Vil I som forening låne lokaler på Ellevangskolen, skal I henvende jer til Sport og Fritid på tlf. 89 40 48 57 eller sende en e-mail til sport-fritid@aarhus.dk.

Hvis I overnatter på skolen, skal der også indhentes tilladelse fra brandmyndighederne: Østjyllands Brandvæsen.

Regler for lokaleudlån