Vil I som forening låne lokaler på Ellevangskolen, skal I henvende jer til kontoret på tlf. 8713 85 00 eller sende en e-mail til elle@mbu.aarhus.dk.

Hvis I overnatter på skolen, skal der også indhentes tilladelse fra brandmyndighederne: Østjyllands Brandvæsen.

Regler for lokaleudlån