Formålet med vores ordens- og leveregler er at skabe de bedste
rammer for elevernes trivsel og læring og for elevernes og de ansattes undervisnings- og arbejdsmiljø.