I forældretilfredshedsundersøgelsen udtrykker forældre høj grad af tilfredshed med deres børns faglige udbytte og vores evne til at styrke børnenes sociale kompetencer. Vi hitter også på skole-hjemsamarbejdet 😉

Glade elever

Eleverne er glade for at gå på Ellevangskolen. Elevtrivselsmålingen fortæller, at vi ligger højere end gennemsnittet på andre aarhusianske skoler på både social og faglig trivsel. Det gør vi også på vores evne til at støtte og inspirere eleverne i undervisningen samt på elevernes oplevelse af ro og orden i klasserne.

Ellevangskolen er et fællesskab med en høj grad af vi-følelse og gode relationer mellem os. Vi er rettighedsskole og lytter til børnenes stemme. Vi ønsker i samarbejde med forældrene at støtte børnene til at være robuste børn og unde, som er i stand til at mestre livet og være aktive medborgere.

RAPPORTER OM KVALITET, TRIVSEL OG TILFREDSHED