I forældretilfredshedsundersøgelsen udtrykker forældre høj grad af tilfredshed med deres børns faglige udbytte og vores evne til at styrke børnenes sociale kompetencer. Vi hitter også på skole-hjemsamarbejdet 😉

Glade elever

Eleverne er glade for at gå på Ellevangskolen. Elevtrivselsmålingen fortæller, at vi ligger højere end gennemsnittet på andre aarhusianske skoler på både social og faglig trivsel. Det gør vi også på vores evne til at støtte og inspirere eleverne i undervisningen samt på elevernes oplevelse af ro og orden i klasserne.

Ellevangskolen er et fællesskab med en høj grad af vi-følelse og gode relationer mellem os. Vi er rettighedsskole og lytter til børnenes stemme. Vi ønsker i samarbejde med forældrene at støtte børnene til at være robuste børn og unde, som er i stand til at mestre livet og være aktive medborgere.

RAPPORTER OM KVALITET, TRIVSEL OG TILFREDSHED

 
Vores sundhedsrapport 2019

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf)

 
Uddannelsesstatistik

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør tal om trivsel, karakterer, fravær, elever pr. klasse med mere.

Dyk ned de i centrale tal for Ellevangskolen via linket her: Statistik om Ellevangskolen | Børne- og undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk)