Ellevangskolens forældre udtrykker høj grad af tilfredshed med deres børns faglige udbytte og vores evne til at styrke børnenes sociale kompetencer. Vi hitter også på skole-hjemsamarbejdet 😉

Glade elever

Eleverne er glade for at gå på Ellevangskolen. Elevtrivselsmålingen fortæller, at vi ligger højere end gennemsnittet på andre aarhusianske skoler på både social og faglig trivsel. Det gør vi også på vores evne til at støtte og inspirere eleverne i undervisningen samt på elevernes oplevelse af ro og orden i klasserne.

Ellevangskolen er et fællesskab med en høj grad af vi-følelse og gode relationer mellem os. Vi er rettighedsskole og lytter til børnenes stemme. Vi ønsker i samarbejde med forældrene at støtte børnene til at være robuste børn og unge, som er i stand til at mestre livet og være aktive medborgere.

Den nationale trivselsmåling

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Via linket nedenfor kan dykke ned i Ellevangskolens centrale tal fra seneste trivselsmåling:


Den kommunale sundhedsmåling 2020-2021

Aarhus Kommune har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskole og SFO 2020

Kommunernes Landsforening og Social- og Indenrigsministeriet fik i 2020 gennemført en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af landets folkeskoler og SFO'er. Via linket nedenfor kan du gå på opdagelse i resultaterne for Ellevangskolen.

 

ØVRIGE RAPPORTER OM KVALITET, TRIVSEL OG TILFREDSHED