Vores elever har en diversitet, som ligner en miniatureudgave af befolkningssammensætningen i Danmark. Vi er stolte over elevernes diversitet og oplever, at det giver en positiv dimension i dagligdagen for børnene at være sammen med børn fra andre samfundslag.

Ellevangskolen er en skole med høj faglighed og et professionelt børnesyn.

Vi tror på, at alle børn gør det bedste, de kan, hvis vi hjælper og understøtter dem ud fra deres individuelle forudsætninger.

Læs mere om Ellevangskolens børnesyn.

Ellevangsskolen arbejder aktivt med elevdemokratiet i samarbejde med Unicef, og vi er certificeret rettighedsskole. Det betyder blandt andet, at alle børn kender deres egne rettigheder og forpligtelser i henhold til FN's børnekonvention.

 

Vision for Ellevangskolen

Ellevangskolen er en skole i bevægelse, der med fagligheden i centrum udfordrer alle elever.
Det betyder, at de professionelle arbejder med synlige læringsmål, og at de professionelle har fokus på differentiering, alsidighed og holddeling, så alle udvikler sig.

Ellevangskolen er en skole i bevægelse, hvor man trives i fællesskabets ramme.
Det betyder, at vi har traditioner, der styrker fællesskabet på alle planer, og at vi forfølger medborgerskabstanken og lærer børnene at indgå i fællesskabet.

Ellevangskolen er en skole i bevægelse, hvor der er plads til forskellighed.
Det betyder, at vi har et professionelt børnesyn, som alle efterlever, og at vi i samarbejde med forældrene er åbne og bevidste og tør snakke om børnenes forskellighed.

Ellevangskolen er en skole i bevægelse, hvor man møder hinanden med respekt.
Det betyder, at vi kontinuerligt guider børnene til , hvad et respektfuldt samvær er, og at vi har få og klare regler for, hvordan vi omgås.

Ellevangskolen er en skole i bevægelse, hvor idræt og bevægelse indgår som en naturlig del af hverdagen.
Det betyder, at vi fremmer bevægelse i mange sammenhænge med udgangspunkt i lærings-, sundheds- og trivselsperspektiver. Det betyder også, at vi i hverdagen er bevidste om at variation, bevægelse og frisk luft kan øge læring.

Vores fysiske rammer

Ellevangskolens bygninger giver rig mulighed for at opdele skolen i mindre enheder, så alle elever oplever skolen som et trygt og rart sted at være. Indskolingen er fordelt på to huse, hvor SFO har sit liv i eftermiddagstimerne. Mellemtrinnet er også fordelt på to huse og udskolingen har sit eget hus, hvor der også er en kantine som alle skolens elever kan benytte sig af. Vi har svømmehal på skolen og fine udearealer, der understøtter børn og unges leg og læring.

Ellevangskolen ligger i et grønt og fredeligt område, tæt på alle de spændende muligheder Aarhus by byder på, men også tæt på skov og sø. Vi bruger begge dele meget på alle årgange og i SFO.