Gå til hovedindhold

Ny i skolen

Når I starter jeres barn op i 0. klasse, så anbefaler vi, at man bruger de første dage af august til at køre barnet ind i SFO. Det giver en rolig opstart.

 • Læs op

Indhold

  På første skoledag møder de nye børnehaveklasseelever og deres forældre ind lidt senere end alle andre elever. Deres venskabsklasse tager imod og synger Ellevangsangen for dem. Efter en fællessamling for alle børnehaveklasser og deres forældre, følger forældrene deres barn i den nye klasse, hvorefter de bydes på en kop kaffe i hallen. Her kan de vente på, at børnenes første skoledag afvikles i klassen. Efter skoletiden er der mulighed for at barnet kommer i SFO.

  I den første tid i børnehaveklassen vil meget af tiden blive brugt på at lære skolens hverdag og rutiner at kende. Der vil være en enkelt og tydelig struktur for hverdagen.

  Alle børnehaveklassebørn får en venskabsklasseven fra 5.klasse. Børnehaveklassen og 5.klasse sikrer, at der gennem skoleåret er fælles aktiviteter. Det kan være leg, højtlæsning eller andre aktiviteter, hvor børnene kan lære hinanden at kende. Ved alle skolens fællessamlinger sidder man f.eks. sammen med sin venskabsklasse.

  • Du kan støtte dit barn i at få en god skolestart ved at:
  • Stille nysgerrige spørgsmål til de aktiviteter, der fremgår af ugeplanen, så du viser barnet at du interesserer dig for skolen. Spørg også gerne til hvad dit barn har lært.
  • Læse bøger højt og tal med dit barn om indhold. Dit barn er i en rivende sproglig udvikling, hvor du spiller en vigtig rolle.
  • Deltage i forældresamtaler, klassearrangementer og aftaler for legegrupper.
  • Sørge for at dit barn får sovet nok og er udhvilet til skoledagen.
  • Sørge for at dit barn ikke er sulten i skolen.
  • Orientere børnehaveklasselederen, hvis begivenheder udenfor skolen påvirker dit barn.
  • Kontakte skolen hurtigst muligt, hvis dit barn har det svært i skolen eller du undrer dig over barnets udsagn om noget, der er foregået i skolen.

  Når børn skifter skole til Ellevangskolen fra andre skoler, er klasselærere og klassekammerater parate til at tage godt imod den nystartede. Ofte bliver der koblet et par frivillige elever på den nye klassekammerat i den første periode. De har ansvaret for at besvare spørgsmål og være sammen med den nystartede i frikvartererne.

  Skolen har brug for minimum en uge og nogle gange mere for at sikre en god modtagelse af den nye elev.

  Sidst opdateret: 4. januar 2024