Når dit barn hører til en af storbørnsgrupperne i Ellevang Dagtilbud, sker der en række aktiviteter i året op til skolestart, som skal give både dig og dit barn et konkret billede af Ellevangskolen.

Vi holder orienteringsmøde for kommende børnehaveklasseforældre i september/oktober måned. På mødet fortæller vi om børnehaveklassen og Ellevangskolen. Du får også at vide, hvordan du selv kan understøtte dit barn for at give det den bedst mulige skolestart.

I halvåret op til skolestart begynder storbørnsgruppen at besøge skolen, så børnene kan opleve, hvordan det er at gå i skole. I juni måned besøger kommende børnehaveklassebørn skolen og deres nye klasser.

Indskrivning

I oktober måned starter skoleindskrivningen til børnehaveklassen. Du modtager information om, at dit barn skal indskrives i skole. Informationen kommer via digital post.

Fra sidst i november til sidst i december er der åben for digital indskrivning til 0. klasse. Gå til aarhus.dk/skoleindskrivning. Husk dit NemID, før du går i gang.

Ønsker du ikke dit får plads i distriktskolen, men på en anden skole, kan du søge om det ved indskrivningen.

Hvis dit barn ikke er klar til at begynde i skole, kan du søge om at få udsat barnets skolestart.

Har dit barn et andet modersmål end dansk, så skal du først indskrive dit barn i skolen. Derefter skal du kontakte skolen og få en tid til sprogscreening.

Er du tilflytter i perioden januar og frem til skolestart kan du foretage indskrivning via distrikt skolen.