I hverdagen tager klasserne jævnligt på ture ud af huset for at bruge både kultur og natur i undervisningen.

Hele skolen holder sammen motionsdag, rettighedsdage og forskønnelsesdag. Hvert andet år afholdes Ellevang Festugen, hvor elever på tværs af klasser arbejder med temaer i forskellige workshops. Ellevang Festugen afslutter vi med et tilløbsstykke af en fest, hvor forældre og lokalsamfundet kommer og ser, oplever, smager og prøver nogle af de mange ting, som børnene har været beskæftiget med i ugen op til selve festaftenen.

Ferie
Ellevangskolen følger Aarhus Kommunes overordnede ferieplan. Der er fem ferier i løbet af året samt diverse helligdage. På Aarhus Kommunes hjemmeside finder du en oversigt for både dette skoleår og det næste.