Som vores tidligere bestyrelsesformand, Anja Olsen, fortæller i videoen, er Ellevangskolen både en rummelig og firkantet skole - med lang snor og højt til loftet, men også med regler og retningslinjer. 


Vi kommunikerer med dig på følgende måder:

  • Vores intranet Aula, som er den primære kommunikationsform. Vores medarbejdere kan dog aftale andre måder at komme i kontakt med dig, hvis du har et særligt behov for det.

  • Ugebreve/månedsbreve eller anden skriftlig information fra lærere.

  • Møde for forældre til kommende børnehaveklasseforældre i november og juni måned.

  • Skolebestyrelsens årsmøde.

  • Andre møder og arrangementer, som styrker dit og andre forældres engagement i skolen.

Vi har desuden en tommelfingerregel om, at der må gå max 3 arbejdsdage, inden mails besvares, men selvfølgelig er vi altid opmærksomme på at prioritere hastemails.


Princip for vores kommunikation og samarbejde

Ellevangskolens skolebestyrelse har udarbejdet et princip for kommunikation og samarbejde mellem skole og hjem. Formålet med dette princip er at sikre en åben, rettidig og tillidsfuld dialog mellem skole og hjem. 

Målet med vores samarbejde med dig er at skabe et fælles ansvar mellem skole og hjem om dit barns udvikling og trivsel samt at styrke din aktive medvirken og engagement i skolen.

  • Forældresamarbejdet tager sit udgangspunkt i en tæt, løbende kontakt samt en åben og ligeværdig dialog omkring den enkelte klasse og det enkelte barn.

  • Der er ikke krav om et bestemt antal skole/hjem-samtaler. I stedet lægges et kvalitativt syn på skole/hjem-samarbejdet, hvor målet er, at forældrene oplever en god og tilstrækkelig dialog med skolen om barnets trivsel og udvikling samt skolens syn på elevens udbytte af undervisningen.

  • Samarbejdet mellem skole og hjem kan være forskelligt fra årgang til årgang og fra klasse til klasse og antage forskellige former. Det vil dog være naturligt, at der holdes såvel forældremøde og samtaler med forældrene i løbet af et skoleår.

  • Det er lærerne, som er ansvarlig for at sætte rammerne for samarbejdet. Rammerne skal være fastlagt i de enkelte klasser senest 15. september i et skoleår.


Klasseforældreråd

I alle klasser er der et klasseforældreråd. Forældrerådet er med til at styrke dialogen omkring børnene og påtager sig opgaver, som fremmer trivslen i klassen – det kunne eksempelvis være sociale aktiviteter, som også styrker samarbejdet mellem forældrene i klassen.