Hvis dit barn har særlige behov eller oplever udfordringer, har vi mange forskellige fagligheder, vi kan trække på.

Vi har en række vejlederfunktioner, hvor der kan hentes sparring, og der er også afsat mulighed for ekstra indsatser for børn med særlige behov - både fagligt, personligt og socialt. Skolen har der udover et tæt samarbejde med kommunen, der også tilbyder sparring og hjælp på en række områder.

Det vil ofte være lærerne omkring klassen, der er koordinerende omkring disse indsatser. De pædagogiske ledere er ofte inddraget, hvis et barn opleves i vanskeligheder.