Gå til hovedindhold

6.-9. klasse

På 6.-9. klassetrin har undervisningen særligt fokus på mundtlig kommunikation, skriftlighed og personlig dannelse.

Kristendomsundervisning på 8. årgang - Ellevangskolen
 • Læs op

Indhold

  Eleverne i 6.-9. klasse skal over en periode på 4 år igennem en udviklingsproces, der skal klæde dem på til at starte på en ungdomsuddannelse efter eksamen i 9. klasse.

  6. klasse har overordnet fokus på undervisningen i læsning, stavning og matematik, hvor eleverne i højere grad begynder at bruge deres evner til at læse, stave og regne til at tilegne sig ny viden.

  7. klasse har overordnet fokus på den mundtlige kommunikation, præsentation af opgaver, fremlæggelse af temaer, diskussioner med videre. De overordnede temaer indgår i alle fag.

  8. klasse har overordnet fokus på det skriftlige i form af skrivning af logbog. Der stilles krav til dokumentation af tværfaglighed.

  9. klasse har overordnet fokus på personlig dannelse.

  Arbejdet med elevernes uddannelsesparathedsvurdering (UPV) har et helt særligt fokus i overbygningen.

  For de elever, der i 8. klasse erklæres for ikke-uddannelsesparate (IUP), starter skolen og UU-vejlederen et samarbejde op med forældrene og eleven med det formål, at eleven i løbet af udskolingsforløbet opnår at blive erklæret uddannelsesparat (UPV).

  Din rolle som forælder til et barn i udskolingen

  I 6.-9. klasse består din rolle som forælder blandt andet i at understrege over for dit barn, at skolegangen ikke kører af sig selv. Det kan være udfordrende i en tid, hvor dit barn måske er skoletræt eller mest optaget af de ting, der foregår uden for skolen med venner, kærester og fritidsinteresser.

  Det lyder banalt, men husk fortsat at tale med dit barn om skolen. Teenagere har også brug for den daglige samtale om stort og småt i forhold til skolen. En forælder, der viser interesse og lever sig ind i barnets situation, er en solid støtte i disse år.

  Sidst opdateret: 4. januar 2024