Gå til hovedindhold

0.-5. klasse

I barnets første skoleår har vi fokus på læsning, skrivning og matematik. Det handler om, at børnene udvikler gode vaner for skolearbejdet.

Undervisningstime på 2. årgang
 • Læs op

Indhold

  Lærere og pædagoger lægger vægt på, at eleverne får udviklet gode arbejdsvaner i forhold til deres personlige og faglige ressourcer. Der arbejdes bevidst med børneskrivning som et led i læseprocessen. Læseudviklingen følges løbende af læsevejlederne bl.a. ved hjælp af test, og der er læsekonferencer, hvor metoder og progression i læseundervisningen drøftes med læsevejleder og læsekonsulent. Matematik følges af matematikvejlederne.

  I skoleåret 2021/2022 har Ellevangskolen været en del af TIMA, som er et kommunalt tiltag, der skal styrke matematikindsatsen på skolerne og give lærerne øget faglig viden.

  I børnehaveklassen vil børnene møde den lærer, de skal have som dansk- og klasselærer i de efterfølgende år. Både læreren og klassepædagogen har timer i klassen, og de følger med hele vejen fra 0.-3. klasse.

  På 4.-5 årgang balancerer undervisningen mellem det trygge og nære for barnet til en mere målrettet faglig og personlig progression for den unge.

  Der er fortsat stort fokus på undervisningen i læsning, stavning og matematik, men eleverne begynder i højere grad at bruge deres evner til at læse, stave og regne til at tilegne sig ny viden. Undervisningen bliver mere abstrakt og giver plads til, at eleverne reflekterer over deres egen faglige og sociale udvikling.

  Den læse- og matematikfaglige udvikling foregår i tæt samarbejde mellem lærerne og skolens læse- og matematikvejledere.

  Tysk introduceres som det andet fremmedsprog. Madkundskab er nyt fag i den praktisk/musiske fagblok sammen med idræt, svømning, musik, billedkunst samt håndværk og design.

  Din rolle som forælder

  Din rolle som forælder til et barn i de yngste klasser handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen.

  Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.

  Efter de første skoleår handler din rolle som forælder også om at fastholde dit barns motivation og fokus på skolen i en periode i barnets liv, hvor kammerater og fritidsaktiviteter fylder mere og mere.

  Forsøg at finde en balance, hvor du er opmærksom og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med at du ikke hjælper for meget. Det er lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats. 

  Sidst opdateret: 4. januar 2024