Vi tilbyder praktik fra 1.-9-klasse i almene fag, valgfag og i specialundervisningen. Vi har desuden mulighed for at tilbyde praktik i specialklasser og i ESAA-klasser.

Ellevangskolen har god erfaring med at tilbyde praktik i linjefag på tværs af årgange. Vi har flere uddannede praktikvejledere og praktiklærere med kompetence i afvikling af både praktik og praktikeksamen. Vi stiller os til rådighed for de lærerstuderende i hele uddannelsesforløbet.