I indskolingen lægger lærere og pædagoger vægt på, at eleverne får udviklet gode arbejdsvaner i forhold til deres personlige og faglige ressourcer. Der arbejdes bevidst med børneskrivning som et led i læseprocessen. Læseudviklingen følges løbende af læsevejlederne, vejledning, tests og efterfølgende læsekonferencer, hvor metoder og progression i læseundervisningen drøftes med læsevejleder og læsekonsulent. Matematik følges af matematikvejlederne.

Undervisningstiden i indskolingen er reduceret med 3 lektioner om ugen. I stedet prioriteres der med et større antal timer med to voksne i klassen. En af de kommende lærere har timer i børnehaveklassen og klassepædagogen følger med hele vejen fra 0.-3. klasse.

Din rolle som forælder til et barn i indskolingen

Din rolle som forælder til et barn i 0.-3. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.